Tewerkstelling

Onze missie

Arbeid is het beste middel om zichzelf te ontplooien en te integreren in de maatschappij.

Onze visie

Bevorderen van de duurzame samenleving betekent respect voor de culturele diversiteit en het leefmilieu.

Gezond Gent focust zich op tewerkstellingsprojecten van laaggeschoolden en risicogroepen op de arbeidsmarkt. Door een intense begeleiding en opleiding van het personeel, en de aandacht van een aantal essentiële waarden zoals democratische besluitvorming, maatschappelijke inbedding, transparantie, wederzijds respect, kwaliteit, respecteren van de culturele eigenheid, wensen wij onze doelstellingen te realiseren.

Basisprincipe werkmethode van Gezond Gent

Als erkende organisatie voor sociale economie vervult Gezond Gent enerzijds taken die niet haalbaar zijn binnen het commerciële circuit en stelt de organisatie anderzijds mensen tewerk die op de reguliere arbeidsmarkt geen kans maken.

Gezond Gent levert daarom niet minder goed kwaliteitswerk af. Dankzij een intense en continue begeleiding van het personeel door een team van coördinatoren en ploegbazen krijgen de klanten waar voor hun geld.

Voor elk project is er een coördinator als aanspreekpunt voor uw vragen en verwachtingen. Hij of zij zoekt de meest geschikte kandidaat voor de gevraagde dienstprestatie(s). De coördinator komt persoonlijk deze kandidaat voorstellen en neemt op regelmatige tijdstippen ook contact op voor een evaluatie. Voor elk project wordt uiteraard een specifieke werkmethode uitgewerkt.

Het spreekt voor zich dat u ons altijd uw opmerkingen en suggesties kan overmaken. Wij staan volledig tot uw dienst!

Waar kan u ons bereiken?